מדיניות הפרטיות

מאגר המידע
השימוש במידע הנאסף בבסיס הנתונים של האתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
– ליצור עמך קשר למטרת אספקת שירותים / מוצרים שנרכשו באתר
-מידע סטטיסטי מצטבר אשר אינו מזהה אותך באופן אישי יישמר לצורך מעקב סטטיסטי של מנהל האתר. לדוגמה: הדפדפן ממנו גלשת, מהיכן הגעת לאתר, זמן גלילת עכבר וכיוצא באלו.

מסירת מידע לצד שלישי
אינקיפר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
כמו כן לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ו/או המידע שנאסף על פעילותך באתר

Cookies
האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
האתר מוצפן SSL בתקן אבטחה מחמיר. אף שתקנים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אינקיפר לא
מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בשרת המארח את האתר.